Hướng dẫn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chi phí thuê tư vấn nước ngoài(05/12/2008)

Ngày 04/12, Bộ Xây đựng đã có công văn 326/BXD-KTXD hướng dẫn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chi phí thuê tư vấn nước ngoài.

Tìm theo ngày :