Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp(17/11/2008)

Ngày 14/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 2300/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá.

Tìm theo ngày :