Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 18-25/6/2022(27/06/2022)

Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; Chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long; gỡ vướng trong thực hiện giảm thuế GTGT xuống 8%... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ ngày 18-25/6/2022.

Tìm theo ngày :