Cấp phép đào đường đô thị: Hồ sơ cần có ảnh chụp hiện trạng(04/08/2010)

Trong hồ sơ của thủ tục cấp phép đào đường đô thị cầnphải có sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình cần qua đường, ảnh chụp hiệntrạng. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình phải có bản vẽ thiếtkế thể hiện vị trí mặt bằng, mặt cắt đào đường.

Tìm theo ngày :