Cần thống nhất phương pháp tính diện tích sàn căn hộ chung cư(08/10/2011)

Quy định trong tính diện tích sàn căn hộ đối với nhà chung cư hiện vẫn chưa thống nhất trong một số văn bản.

Tìm theo ngày :