Đô thị ngầm - kết quả của quy hoạch không gian ngầm đô thị(20/09/2012)

Quy hoạch đô thị ngầmTrong xu thế phát triển đô thị hiện đại, để tiết kiệm đất đai xây dựng tránh ách tắc giao thông, bảo vệ môi trường... nên đô thị cần phát triển hướng về phía dưới mặt đất xây dựng các công trình ngầm đô thị tạo nên một không gian đô thị ngầm.

Tìm theo ngày :