Bất động sản Tây Hà Nội tăng sức nóng khi thêm nguồn cung giá trị thực(24/05/2024)

Năm 2024, thị trường địa ốc dự báo còn nhiều thách thức lẫn cơ hội. Tuy nhiên, với sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng đô thị, bất động sản phía Tây Hà Nội được kỳ vọng sẽ là sức nóng mạnh mẽ khi thêm nguồn cung giá trị thực.

Tìm theo ngày :