Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội(05/08/2022)

Với việc phát triển hơn 49,67 triệu mét vuông nhà ở trong giai đoạn 2012-2020, đưa tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt khoảng 224,73 triệu mét vuông, diện tích bình quân đạt 27,25m2/người, thành phố đã vượt mục tiêu chương trình đề ra (khoảng 26,3m2/người). Tuy nhiên, việc phát triển nhà ở tại Hà Nội chưa đồng đều giữa các phân khúc, thiếu hụt nhà ở xã hội. Vì thế, trong thời gian tới thành phố tập trung phát triển loại hình nhà ở này.

Tìm theo ngày :