Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi tới sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV(11/03/2022)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 19/BDN ngày 10/01/2022 với nội dung kiến nghị: Cử tri phản ánh, theo quy định hiện hành thì các lô đất xây dựng nhà ở trong các khu ở quy hoạch xây dựng mới, khi tiếp giáp với đường phố có lộ giới ≥ 20m, phải đảm bảo yêu cầu về diện tích của lô đất ≥ 45m2; cử tri đề nghị xem xét điều chỉnh quy định này theo hướng diện tích lô đất có thể nhỏ hơn nhưng đảm bảo về chiều rộng và chiều sâu thì có thể được cấp giấy phép xây dựng”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 19/BDN ngày 10/01/2022 với nội dung kiến nghị: Cử tri kiến nghị bổ sung nội dung quy định tại Điểm g, Khoản 2, Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 về việc sửa chữa, cải tạo nhà “nâng nền, nâng mái dưới 02 mét” không cần phải xin phép”.

  • Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 580/VPCP-QHĐP ngày 22/01/2022 của Văn phòng Chính phủ, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Đà Nẵng được chuyển đến sau kỳ họp thứ hai và tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: Cử tri kiến nghị Chính phủ cần sớm xem xét ban hành và triển khai thực hiện Đề án xây dựng nhà ở công nhân trong thời gian tới.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 19/BND ngày 10/01/2022 với nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Phước gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 19/BND ngày 10/01/2022 với nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 05/01/2022 được Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số 444/VPCP-QHĐP 18/01/2022 với nội dung kiến nghị: “Điều chỉnh, cập nhật quy hoạch huyện Nhơn Trạch và thành phố Biên Hoà”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 05/01/2022 được Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số 444/VPCP-QHĐP 18/01/2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Đề nghị các Bộ, ngành sớm có hướng dẫn chi tiết về phê duyệt cục bộ Quy hoạch chung”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi đến qua văn bản số 19/BDN ngày 10/01/2022 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung kiến nghị:

  • ­­­­­Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 580/VPCP-QHĐP ngày 22/01/2022 với nội dung kiến nghị: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội Khóa XIV ban hành năm 2016, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đó có quy định về cấp phép xây dựng các công trình tượng đài. Nhưng chưa quy định về cấp phép xây dựng các công trình dựng tượng, tượng đài của các cá nhân trong khuôn viên hộ gia đình để bày tỏ đức tin, thực hiện các nghi thức thờ cúng, cầu nguyện … (như: kích thước tượng, số lượng tượng được dựng, mật độ trong khuôn viên khu đất, loại tượng nào được dựng hoặc không được dựng…). Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, bảo đảm an ninh tôn giáo tại địa phương, kiến nghị trình Chính phủ quy định bổ sung để quản lý và cấp phép những trường hợp này”.

  • Bộ Xây dựng đã nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: “Tại Khoản 1, Điều 32 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về Sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch quy định “… mỗi vùng phục vụ cấp nước chỉ do một đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ cấp nước”; quy định này gây khó khăn cho việc quy hoạch và thu hút các doanh nghiệp có đủ điều kiện đầu tư xây dựng nhà máy nước mới do vướng quy định về “vùng cấp nước”. Bên cạnh đó tại văn bản số 5161/BTC-QLCS ngày 28/4/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ:“Trước mắt, việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung được giữ như hiện trạng. Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo việc quản lý, vận hành công trình bảo đảm thông suốt, hiệu quả, tránh thất thoát tài sản công cho đến khi các quy định mới được ban hành”. Nội dung đề xuất này của Bộ Tài chính đã được Chính phủ đồng ý (tại văn bản số 5517/VPCP-NN ngày 08/7/2020). Như vậy, các nhà máy nước mini muốn nâng cấp, cải tạo cũng không thể thực hiện được. Cử tri đề nghị nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi quy định tại Khoản 1, Điều 32 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP về quy định đối với vùng cấp nước và xem xét có chỉ đạo, chính sách cụ thể cho việc cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước ở địa bàn nông thôn hiện nay giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn vướng mắc nêu trên” .

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 418/BDN ngày 02/11/2021 với các nội dung kiến nghị:

<<1...3456...63>>
Tìm theo ngày :