Hướng dẫn nội dung liên quan đến chi phí thẩm tra Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư(08/11/2022)

Ngày 08/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5033/BXD-KTXD gửi Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng - Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến chi phí thẩm tra Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc.

<<1...3456...643>>
Tìm theo ngày :