Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quản lý nhà chung cư tái định cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu(14/11/2022)

Ngày 14/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5152/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quản lý nhà chung cư tái định cư trên địa bàn tỉnh.

Tìm theo ngày :