Áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cho dự án Khu nhà ở và văn phòng tại Linh Đàm của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị(04/12/2008)

Ngày 03/12, Bộ Xây dựng đã có công văn 197/BXD-KHCN gửi  Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài cho dự án Khu nhà ở và văn phòng tại Linh Đàm.

Tìm theo ngày :