Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ(19/02/2013)

Ngày 06/02, Bộ Trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 172/QĐ- BXD về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Tìm theo ngày :