Hướng dẫn quy định về điều kiện mua nhà ở xã hội

Thứ tư, 25/08/2021 15:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/8/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3406/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông hướng dẫn quy định về điều kiện mua nhà ở xã hội.

Tại điểm a Khoản 1 Điều 51 Luật Nhà ở quy định điều kiện về nhà ở để được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội như sau: “Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực.”

Tại điểm 6 Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định: “Các đối tượng quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở phải đáp ứng điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 51 của Luật Nhà ở, trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình thì diện tích nhà ở bình quân dưới 10m2/người.”

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3406-BXD-QLN_25082021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3406/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)