Hướng dẫn thẩm định Tổng mức đầu tư điều chỉnh các dự án nhà ở

Thứ năm, 07/07/2022 17:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2489/BXD-KTXD gửi Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc hướng dẫn thẩm định Tổng mức đầu tư điều chỉnh các dự án nhà ở thấp tầng Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 134 Luật Xây dựng được hợp nhất tại Văn bản số 02/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội thì tổng mức đầu tư xây dựng của dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công chỉ được điều chỉnh khi điều chỉnh dự án theo quy định tại Khoản 1 Điều 61 của Luật này. Đối với dự án sử dụng vốn khác, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư do Người quyết định đầu tư quyết định.

Trường hợp các dự án nhà ở thấp tầng nêu tại Văn bản số 1195/HUD-BQL12 được điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định nêu trên, thì Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) căn cứ nội dung tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 44 Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để triển khai các bước tiếp theo theo quy định. Theo đó:

- Nội dung thẩm định tổng mức đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định 10/2021/NĐ-CP.

- Thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Việc xác định tổng mức đầu tư điều chỉnh và chi phí đầu tư xây dựng ở các bước tiếp theo thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho dự án (nếu dự án thuộc trường hợp nêu tại Khoản 4 Điều 44 Nghị định 10/2021/NĐ-CP); hoặc quy định của Nghị định 10/2021/NĐ-CP (nếu dự án thuộc trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 44 Nghị định 10/2021/NĐ-CP).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2489-BXD-KTXD_07072022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2489/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)