Đồng Nai đặt mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2025

Thứ sáu, 19/02/2021 13:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Theo Văn phòng Điều phối chương trình nông thôn mới tỉnh Đồng Nai, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đồng Nai phấn đấu tiếp tục tạo được những thành tích mới trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Mục tiêu đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có ít nhất 5 huyện hoàn thành nông thôn mới nâng cao; 25% số xã hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu và huyện Xuân Lộc hoàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. 

Trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh Đồng Nai đạt nhiều thành tích nổi bật trong xây dựng nông thôn mới, với việc có huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước và là một trong hai địa phương dẫn đầu cả nước về hoàn thành xây dựng nông thôn mới, sớm 2 năm so với yêu cầu đặt ra. Với thành tích này, tỉnh Đồng Nai đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba về thành tích trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020".

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)