Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII

Thứ tư, 19/02/2014 10:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 18/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 256/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Ninh gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về việc “Đề nghị Bộ Xây dựng tăng cường quản lý, điều chỉnh kịp thời những bất cập trong việc triển khai gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, để mang lại hiệu quả thực sự cho người nghèo có nhu cầu mua nhà”.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, ngành và các địa phương có liên quan triển khai nhiều giải pháp đảm bảo giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ. Ngày 08/3/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ. Tiếp theo, ngày 15/5/2013 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 07/2013/TT-BXD hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gói tín dụng ưu đãi vay mua nhà ở xã hội 30.000 tỷ đồng còn gặp một số khó khăn, vướng mắc về thủ tục vay vốn (xác nhận thực trạng nhà ở, mức thu nhập của các đối tượng chính sách gặp khó khăn về chỗ ở); quy định về tài sản hình thành trong tương lai để thế chấp vay vốn; số lượng dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 còn hạn chế; lãi suất và thời hạn cho vay vốn chưa phù hợp với điều kiện thu nhập đối với khách hàng là công chức, viên chức, công nhân lao động và người thu nhập thấp như ý kiến phản ánh của cử tri tỉnh Bắc Ninh.

Để giải quyết những vấn đề nêu trên, trong thời gian vừa qua Bộ Xây dựng cùng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản nhằm đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chức năng của địa phương và các ngân hàng thương mại được giao nhiệm vụ giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ khẩn trương triển khai, rút ngắn thời gian, quy trình xét duyệt hồ sơ thực hiện cho vay vốn. Ngày 31/10/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 18/2013/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Nội dung Thông tư này đã bổ sung quy định cụ thể và mở rộng hơn về đối tượng áp dụng đối với các doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội; sửa đổi quy định về điều kiện được vay vốn đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân theo hướng đơn giản hóa về thủ tục xác nhận hồ sơ vay vốn; quy định cụ thể về cách tính diện tích sàn căn hộ ghi trong hợp đồng vay vốn.

Về mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở đối với gói tín dụng 30.000 tỷ, ngày 02/01/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt nam đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-NHNN điều chỉnh lãi suất cho vay áp dụng trong năm 2014 là 5%/năm (giảm 1% so với mức lãi suất 6% theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và hộ gia đình, cá nhân tham gia vay vốn.

Đối với một số vấn đề vướng mắc, bất cập khác liên quan đến thủ tục thế chấp tài sản hình thành trong tương lai; tạo điều kiện khuyến khích tăng nguồn cung nhà ở xã hội; điều chỉnh tăng thời hạn cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện nghèo và thu nhập thấp... Bộ Xây dựng xin ghi nhận và sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định nhằm đẩy nhanh giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ, bảo đảm đúng đối tượng và đạt hiệu quả tốt hơn.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 256/BXD-QLN.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)