Hướng dẫn về cơ quan có thẩm quyền ban hành định mức dự toán mới

Thứ hai, 14/11/2022 16:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5136/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang hướng dẫn về cơ quan có thẩm quyền ban hành định mức dự toán mới.

Theo nội dung văn bản số 2278/SXD-QLHĐXD thì Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 thực hiện theo hình thức BOT; trường hợp dự án thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì việc quản lý định mức xây dựng thực hiện theo Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, Điều 17 Thông tư số 06/2016/TT-BXD. Việc thanh toán hợp đồng BOT thực hiện theo các nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ thầu, tuân thủ quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng BOT tương ứng với từng thời kỳ và pháp luật xây dựng có liên quan.

Căn cứ các ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang nghiên cứu, xem xét áp dụng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho công trình theo quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5136-BXD-KTXD_14112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5136/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)