Định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền trên địa bàn tỉnh Sơn La

Thứ năm, 15/09/2022 11:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4135/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho ý kiến về định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền nhân tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo đó, về thẩm quyền tổ chức xác định, ban hành định mức: Việc tổ chức xác định, ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của địa phương thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Đối với định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền chưa được ban hành trong hệ thống định mức xây dựng, vì vậy việc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức xác định các định mức này, gửi Bộ Xây dựng cho ý kiến về phương pháp, căn cứ xây dựng định mức, sự phù hợp của kết quả tính toán các thành phần hao phí trước khi ban hành là phù hợp với quy định tại khoản 7 Điều 20 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Một số ý kiến về định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền trên địa bàn tỉnh Sơn La:

Về hồ sơ xây dựng định mức kèm theo Văn bản số 675/UBND-KT gồm thuyết minh báo cáo lập định mức; nhật ký công tác lập định mức; hồ sơ các biểu tính toán thiết kế lập định mức; các biên bản lấy mẫu; hồ sơ kết quả thí nghiệm lập định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền nhân tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La làm cơ sở xây dựng định mức.

Về tính chất cơ lý của cát nghiền được sử dụng để thiết kế cấp phối: theo nội dung hồ sơ xây dựng định mức, cát nghiền được sử dụng để thiết kế cấp phối được lựa chọn từ 16 cơ sở sản xuất khác nhau nằm trên các huyện thuộc tỉnh Sơn La nhưng chỉ có 06 cơ sở sản xuất cát nghiền với dây chuyền công nghệ đã được chứng nhận hợp quy. Các mẫu cát nghiền được sử dụng để thiết kế cấp phối đều được nghiền từ đá vôi, tuy nhiên theo nội dung Văn bản số 15/UBND-KT, cát nghiền được sản xuất từ nguồn nguyên liệu có thể là đá vôi, đá granite, đá basalt, đá cuội, sỏi, cát kết,...

Do vậy, đề nghị rà soát, đánh giá về nguồn gốc, tính đại diện (tính chất cơ lý) của đá tự nhiên để sản xuất cát nghiền, công nghệ sản xuất cát nghiền trên địa bàn tỉnh Sơn La, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9205:2012 - Cát nghiền cho bê tông và vữa làm cơ sở xây dựng định mức. Đồng thời, trong hướng dẫn áp dụng định mức cần quy định cát nghiền trong định mức cấp phối được sản xuất từ đá vôi.

Định mức cấp phối bê tông: dự thảo định mức được thuyết minh xác định theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9382:2012 – Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền, kèm theo các bảng tổng hợp chỉ tiêu tính toán, chưa thể hiện rõ các bước tính toán thiết kế cấp phối theo hướng dẫn tại mục 4 tiêu chuẩn TCVN 9382:2012.

Định mức cấp phối vữa xây trát: dự thảo định mức được thuyết minh xác định theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10796:2015 - Cát mịn cho bê tông và vữa chưa thể hiện rõ các bước tính toán thiết kế cấp phối theo hướng dẫn tại Phụ lục B TCVN 10796:2015. Mặt khác, dự thảo định mức cấp phối vữa xây trát được thiết kế sử dụng hoàn toàn bằng cát nghiền, trong khi phạm vi áp dụng của Tiêu chuẩn Việt Nam 10796:2015 quy định việc sử dụng cát tự nhiên, mịn, làm cốt liệu cho bê tông và vữa xây dựng, do vậy cần xem xét sự phù hợp khi áp dụng tiêu chuẩn này để thiết kế định mức cấp phối.

Về nội dung định mức:

Quy định áp dụng định mức cần quy định phần thuyết minh chung và quy định cụ thể đối với định mức cấp phối đảm bảo thống nhất với quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng.

Về kết cấu định mức cấp phối vật liệu sử dụng cát nghiền cần thể hiện được mã hiệu, đơn vị tính, thành phần hao phí, hao phí định mức để thống nhất với hệ thống định mức đã được ban hành theo quy định.

Một số nội dung cần rà soát, bổ sung thuyết minh chi tiết tại phụ lục kèm theo văn bản này.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4135-BXD-KTXD_14092022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4135/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)