Thành lập Ban Tổ chức “Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam năm 2023”

Thứ năm, 18/05/2023 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/5/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 500/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ công tác tổ chức sự kiện “Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam năm 2023”, gồm các thành viên sau:

A. Ban Tổ chức:

1. Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Trưởng Ban.

2. Ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng - Phó Trưởng ban.

3. Ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng - Thành viên.

4. Ông Nguyễn Quang Hiệp, Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên.

5. Bà Trần Thị Út, Phó Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng - Thành viên.

6. Bà Hoàng Thu Hằng, Trưởng Phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Thành viên.

7. Ông Đinh Chính Lợi, Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng - Thư ký.

8. Ông Trần Ngọc Linh, Chuyên viên chính phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Thành viên.

9. Ông Tạ Quốc Thắng, Chuyên viên Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng - Thành viên.         

10. Bà Lưu Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng - Thành viên.

11. Ông Vũ Đình Thành, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia, Bộ Xây dựng - Thành viên.

12. Bà Lê Thị Minh Phương, Trưởng Phòng Khoa học công nghệ, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - Thành viên.

13. Ông Giang Ngọc Huấn, Trưởng Bộ môn Công nghiệp và Kỹ thuật kiến trúc, Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh - Thành viên.

14. Ông Đỗ Hữu Lực, Phó Giám đốc Trung tâm tTông tin, Bộ Xây dựng - Thành viên.

15. Ông Nguyễn Thái Bình, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên.

16. Ông Nguyễn Sơn Tùng, Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên.

17. Bà Hoàng Thị Kim Cúc, Cán bộ Phòng Biến đổi khí hậu và Môi trường, Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) - Thành viên.

18. Bà Đỗ Thị Ngọc Diệp, Quản lý Chương trình Công trình Xanh, Tổ chức tài chính quốc tế IFC - Thành viên.

19. Đại diện Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) - Thành viên.

20. Ông Trần Viết Đại, Cán bộ Công ty cổ phần Tập đoàn IEC - Thành viên.

B. Tổ công tác:

1. Ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Tổ trưởng.

2. Bà Hoàng Thu Hằng, Trưởng Phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - Thành viên.

3. Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng Phòng Thông tin truyền thông, Văn phòng Bộ Xây dựng - Thành viên.

4. Ông Đinh Chính Lợi, Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng - Thư ký.

5. Ông Trần Ngọc Linh, Chuyên viên phòng Quản lý phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng - Thành viên.

6. Ông Tạ Quốc Thắng, Chuyên viên Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng - Thành viên.

7. Ông Vương Hải Long, Trưởng Khoa kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - Thành viên.

8. Bà Tạ Thị Hoàng Vân, Trưởng Phòng Đào tạo và hợp tác quốc tế, Viện Kiến trúc quốc gia, Bộ Xây dựng - Thành viên.

9. Bà Dương Thị Hồng Diên, Phóng viên Báo Xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên.

10. Bà Cao Thị Nga, Phóng viên Tạp chí Xây dựng, Bộ Xây dựng - Thành viên.

11. Bà Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Trung tâm thiết bị, môi trường và an toàn lao động, Viện Vật liệu xây dựng - Thành viên.

12. Ông Trần Viết Đại, Cán bộ Công ty cổ phần Tập đoàn IEC - Thành viên.

Theo Quyết định, Ban Tổ chức và Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức thực hiện sự kiện “Tuần lễ Công trình xanh Việt Nam năm 2023”. Các thành viên Ban Tổ chức và Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 500/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)