Thông tin văn bản số: 1413/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 1413/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Thanh Nghị  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 1413/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng giai đoạn 2022 – 2030
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
27/12/2022