Thông tin văn bản số: 1366/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 1366/QĐ-BXD
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Tường Văn  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Trích yếu
Quyết định số 1366/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc công nhận Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
27/12/2022