Thông tin văn bản số: 01/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 01/VBHN-BXD
Ngày ban hành 04/03/2020
Ngày hiệu lực 04/03/2020
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Nhà ở và thị trường BĐS
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD ngày 04/03/2020 của Bộ Xây dựng: Quyết định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
04/03/2020
04/03/2020
30/12/2019
17/12/2019
17/12/2019
22/11/2019
22/11/2019