Thông tin văn bản số: 1186a/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 1186a/QĐ-BXD
Ngày ban hành 09/07/2020
Ngày hiệu lực 09/07/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Đình Toàn  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc
Trích yếu
Quyết định số 1186a/QĐ-BXD ngày 07/09/2020 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
08/27/2020
08/24/2020
08/20/2020
08/20/2020
08/20/2020
08/18/2020
07/31/2020