Thông tin văn bản số: 01/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 01/QĐ-BXD
Ngày ban hành 01/02/2020
Ngày hiệu lực 01/02/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 01/QĐ-BXD ngày 02/01/2020 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt Đề án thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Công tác phía Nam