Thông tin văn bản số: 1124/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 1124/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/31/2019
Ngày hiệu lực 12/31/2019
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 1124/QĐ-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 của Bộ Xây dựng