Thông tin văn bản số: 56/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 56/QĐ-BXD
Ngày ban hành 01/20/2020
Ngày hiệu lực 01/20/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 56/QĐ-BXD ngày 20/01/2020 của Bộ Xây dựng Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2019
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
01/20/2020
01/20/2020
01/20/2020
01/14/2020
01/07/2020
01/02/2020
01/02/2020