Ba giai đoạn xây dựng thành phố Thủ Đức phát triển toàn diện vào năm 2035

Thứ tư, 20/01/2021 16:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Theo Đề án hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông (thành phố Thủ Đức) giai đoạn 2020-2035 vừa được UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, đô thị này có mục tiêu phát triển kinh tế sáng tạo, liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đổi mới quản trị nhà nước theo hướng chuyển đổi số mạnh mẽ.

Khu đô thị tương tác cao phía Đông, thành phố Thủ Đức được xây dựng thành đô thị thông minh.

Cụ thể, thành phố Thủ Đức sẽ hình thành và phát triển trên hệ thống mạng lưới đô thị quốc gia và là đô thị loại 1 trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Bằng cách phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp, trung tâm tài chính, thành phố Thủ Đức sẽ hình thành được nguồn nhân lực tiên tiến, tăng cường kết nối để tạo cơ hội mới, cân bằng phát triển với môi trường thiên nhiên, xây dựng đô thị thông minh.

Từ nay đến năm 2035, Khu đô thị tương tác cao phía Đông, thành phố Thủ Đức sẽ có 3 giai đoạn phát triển.

Giai đoạn 1 khởi tạo (2020-2022), có mục đích lập định hướng khung phát triển và chiến lược, xây dựng cơ chế - tổ chức, xác định nhóm ngành ưu tiên, thiết lập hợp phần 3 nhà (Nhà nước - Nhà đầu tư - Nhà giáo dục).

Khu đô thị được đầu tư các ngành kinh tế ưu tiên, hoàn thiện cơ chế - tổ chức, chính sách phát triển cho từng khu vực, triển khai kết nối đối ngoại từ giao thông các trục chính của khu vực, diện tích phát triển 100ha, thu hút dân cư 50.000 người, diện tích khu công nghiệp sáng tạo 50ha (20.000 việc làm trình độ kỹ sư trở lên). Đây cũng là giai đoạn phát triển tập trung chính vào các trụ cột kinh tế sáng tạo có sẵn như Khu công nghệ cao, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Giai đoạn 2 là giai đoạn triển khai (2023-2030), với diện tích phát triển 500ha, thu hút dân cư 80.000 người, diện tích khu công nghiệp sáng tạo 150ha (50.000 việc làm trình độ kỹ sư trở lên). Trong giai đoạn này, Nhà nước triển khai thực hiện các dự án đầu tư - giao thông - hạ tầng - hạ tầng số, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tàu triển khai đầu tư chiến lược; tạo hiệu ứng xã hội, quốc tế về triển khai chiến lược thông qua diễn đàn trao đổi, xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế.

Giai đoạn 3 là giai đoạn hoàn thiện (2030-2040), chiến lược đầu tư mở rộng đối với tất cả các nhóm ngành kinh tế, đẩy mạnh phát triển đối với nhóm ngành ưu tiên (đã triển khai đầu tư trong giai đoạn 2), xây dựng chính sách lan tỏa phát triển toàn khu vực phía Đông thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận trên địa bàn khác, triển khai kết nối đối ngoại từ giao thông các trục chính của khu vực.

Đây cũng là giai đoạn xây dựng thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế của cả nước, triển khai kết nối các trung tâm kinh tế trên cả nước và quốc tế. Tại Khu đô thị tương tác cao phía Đông, diện tích phát triển 1.800ha, thu hút dân cư 200.000 người, diện tích khu công nghiệp sáng tạo 350ha (150.000 việc làm trình độ kỹ sư trở lên).

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)