Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 04 tập thể và 05 cá nhân thuộc Viện Vật liệu xây dựng

Thứ sáu, 05/01/2024 17:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/01/2024, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 12/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 04 tập thể và 05 cá nhân thuộc Viện Vật liệu xây dựng, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2022, gồm :

I. Tập thể:

1. Trung tâm Thiết bị, Môi trường và An toàn lao động;

2. Trung tâm Kiểm định vật liệu xây dựng;

3. Trung tâm Xi măng và Bê tông;

4. Trung tâm nghiên cứu chiến lược phát triển vật liệu xây dựng.

II. Cá nhân:

1. Vũ Hải Quang, Nghiên cứu viên, Trung tâm Xi măng và bê tông;

2. Nguyễn Đức Thịnh, Kỹ thuật viên, Trung tâm Thiết bị, Môi trường và An toàn lao động;

3. Trần Thị Phương Thúy, Nghiên cứu viên, Trung tâm Thiết bị, Môi trường và An toàn lao động;

4. Trần Văn Vinh, Kỹ thuật viên, Phân viện Vật liệu xây dựng Miền Nam;

5. Nguyễn Thị Hoàn, Nghiên cứu viên, Trung tâm nghiên cứu chiến lược phát triển vật liệu xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 12/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)