Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Thứ tư, 24/04/2024 15:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn theo văn bản số 191/BC-UBND ngày 22/3/2024 với nội dung: “Trên địa bàn tỉnh hiện nay, nhu cầu về nhà ở xã hội của các người dân trong tỉnh còn thấp; đồng thời, UBND tỉnh có thể bố trí khu đất riêng để phát triển nhà ở xã hội và đang tập trung thu hút dự án ngoài ngân sách về dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị.

UBND tỉnh Bắc Kạn kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định phát triển và quản lý nhà ở xã hội; trong đó kiến nghị nội dung theo hướng xem xét lại quy định chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị phải dành 20% quỹ đất để đầu tư xây dựng theo hướng để cấp tỉnh (HĐND tỉnh hoặc UBND tỉnh) quy định nội dung này cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; đồng thời bổ sung quy định UBND cấp tỉnh bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn”.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1730/BXD-QLN có ý kiến như sau:

Ngày 27/11/2023, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 (sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014). Theo đó tại Điều 83.  Đất để phát triển nhà ở xã hội đã quy định:

1.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải bố trí đủ quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội theo chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh đã được phê duyệt, bao gồm: quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội độc lập; quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại...

2. Tại các đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III, căn cứ quy định của Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội hoặc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại tại đô thị đó hoặc đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội. (Nội dung này được Quốc hội giao cho Chính phủ quy định chi tiết).

Ngày 08/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/QĐ-TTg về ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6. Theo đó, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Nghị định quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đang chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó có quy định chi tiết nội dung nói trên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1730/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)