Hướng dẫn nghiệm thu thanh toán và hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng

Thứ ba, 19/03/2024 17:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/3/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 1182/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần cầu đường 10 về việc hướng dẫn nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành Hợp đồng số 11/2023/HĐXD ngày 14/03/2023 thi công gói thầu: Thi công xây dựng số 10: Thi công xây lắp đoạn 1 (từ Km0+020 đến Km0+580 và đoạn chuyển tiếp phía thượng lưu) thuộc Dự án Kè chống sạt lở Tây Sông Hậu đoạn xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Theo đó, việc thanh toán hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 28/2024/CĐ10, hợp đồng số 11/2023/HĐXD được ký ngày 14/03/2023 là hợp đồng theo đơn giá cố định và sử dụng vốn ngân sách địa phương. Vì vậy, việc thanh toán hợp đồng được quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; hồ sơ thanh toán hợp đồng được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 20 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Theo đó, không có quy định phải căn cứ vào nhật ký thi công xây dựng công trình để xác định giá trị khối lượng hoàn thành phục vụ việc thanh toán hợp đồng; việc ghi nhật ký thi công xây dựng công trình phải tuân thủ quy định tại khoản 13 Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1182/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)