Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

Thứ ba, 16/01/2024 16:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2904/XD-PK85 ngày 18/12/2023 của Cục Xăng dầu - Tổng Cục Hậu cần về việc đề nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số 06/2021/NĐ-CP).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 227/BXD-GĐ có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, “đối với các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thì tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình phải độc lập với nhà thầu thi công xây dựng và các nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung ứng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình”;

Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, “Nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu thực hiện hợp đồng, nhà thầu tư vấn kiểm định gói thầu đó”.

Theo đó, tính “độc lập” được nêu tại khoản 7 Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP bao gồm “độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính” theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 227/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)