Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2023

Thứ ba, 16/01/2024 17:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/01/2024, Bộ Xây đựng đã có công văn 238/BXD-VP gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2023.

Theo đó, thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ, để có số liệu thống kê tổng hợp đầy đủ về công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2023, Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ theo quy định.

Báo cáo cần tổng hợp đầy đủ, chính xác số liệu của đơn vị kèm theo các biểu mẫu (từ biểu số 0801.N/BNV-VTLT đến biểu số 0812.N/BNV-VTLT của Thông tư số 02/2023/TT-BNV), đăng tải tại cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ, http://www.moha.gov.vn và gửi về Bộ Xây dựng (qua Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng Bộ) trước ngày 08/3/2024 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ bà Phan Thị Dung, SĐT: 0982896656, Email: dungduyen19@gmail.com.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_238-BXD-VP_16012024.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 238/BXD-VP.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)