Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Tam Điệp II, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Thứ ba, 02/01/2024 17:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1161/UBND-VP4 ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc xin ý kiến đối với đồ án  điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Tam Điệp II, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (viết tắt là Đồ án quy hoạch).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 6091/BXD-QHKT ngày 29/12/2023 có ý kiến như sau:

1. Về cơ sở, căn cứ pháp lý

Về quy mô diện tích lập quy hoạch Khu công nghiệp Tam Điệp II khoảng 386 ha phù hợp với quy mô diện tích được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại văn bản số 1499/TTg-KTN ngày 18/8/2014.

Về phạm vi ranh giới lập đồ án quy hoạch, UBND tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, sự phù hợp, đồng bộ với các quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh Ninh Bình, quy hoạch chung thành phố Tam Điệp, tránh xảy ra khiếu kiện, tranh chấp.

Căn cứ Điều 6,7 Nghị định 148/2006/NĐ-CP ngày 04/12/2006 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý, đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát Quy hoạch chung đô thị Tam Điệp để sớm điều chỉnh Quy hoạch đô thị tuân thủ việc không xây dựng, cấp giấy phép nhà ở, công trình kinh tế, dân sinh… trong bán kính an toàn, phạm vi vành đai an toàn theo quy định pháp luật.

2. Một số nội dung cần nghiên cứu hoàn thiện

- Khu vực dự kiến bố trí Khu Công nghiệp Tam Điệp II có liên quan đến kênh thoát nước từ hồ đập Núi Vá, đề nghị nghiên cứu, rà soát, bổ sung các giải pháp đảm bảo tuân thủ các quy định an toàn theo pháp luật và thực hiện nghiêm Quyết định số 1595/QĐ-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Làm rõ việc dự báo quy mô dân số, lao động làm việc và lưu trú trong Đồ án quy hoạch đảm bảo phù hợp với tính chất là khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch...làm cơ sở tính toán đủ các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật.

- Các chỉ tiêu sử dụng đất trong đồ án quy hoạch cơ bản phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2021/BXD. Tuy nhiên cần rà soát đảm bảo chiều rộng dải cây xanh cách ly theo quy định; ô đất có ký hiệu CX-05 được xác định chức năng đất cây xanh là chưa chính xác.

- Đối với đất rừng phòng hộ trong khu vực lập quy hoạch (gồm 05 đồi tự nhiên có độ cao lên đến 115 m) chuyển thành đất sản xuất công nghiệp chưa có luận cứ và đảm bảo tính khoa học; cần phải có giải pháp cụ thể đối với đất rừng phòng hộ nhằm gìn giữ tự nhiên và bảo vệ môi trường, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật Lâm nghiệp và pháp luật có liên quan. 

- Việc dịch chuyển và lấp một số đoạn kênh mương trong khu vực lập quy hoạch cần có ý kiến của cơ quan quản lý chuyên ngành, đồng thời không làm ảnh hưởng tới việc tiêu thoát nước của các khu vực lân cận.

- Nghiên cứu quy mô, vị trí khu vực hành chính và trung tâm công cộng trong đồ án quy hoạch đảm bảo đủ diện tích công trình xã hội, thiết chế công đoàn cho người lao động (theo dự báo khoảng 19.300 lao động) tại khu công nghiệp, sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp cận từ các phía.

- Khu công nghiệp Tam Điệp II tiếp giáp với đường cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45 và tuyến đường Đông Tây (theo quy hoạch chung thành phố Tam Điệp), do đó cần làm rõ giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc đối với lối vào chính của khu công nghiệp và nút giao thông có ký hiệu N29, NB.

- Bổ sung tích hợp giải pháp phòng cháy và chữa cháy trong Đồ án quy hoạch theo quy định tại Điều 15 Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013.

- Bổ sung các giải pháp, lộ trình huy động nguồn lực thực hiện đồ án quy hoạch; phân kỳ đầu tư theo giai đoạn không để lãng phí đất đai; bổ sung danh mục các dự án ưu tiên đầu tư xây dựng theo quy hoạch; dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.

- Đề nghị rà soát quy cách thể hiện bản vẽ và nội dung thuyết minh Đồ án quy hoạch (lưu ý về màu sắc, quy cách thể hiện các loại đất dân dụng, đất ngoài dân dụng, đất khác) phải tuân thủ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý và tính xác thực của số liệu, tài liệu sử dụng trong đồ án quy hoạch, không hợp thức hóa các sai phạm (nếu có) trong quá trình lập đồ án quy hoạch; sự thống nhất của số liệu sử dụng đất quy hoạch tại thuyết minh tổng hợp và bản vẽ quy hoạch sử dụng đất; quy trình lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch; đảm bảo công khai, đúng trình tự việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 6091/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)