Hướng dẫn Ban Quản lý dự án Thăng Long - Bộ Giao thông Vận tải về điều chỉnh hợp đồng xây dựng

Thứ tư, 15/11/2023 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5235/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án Thăng Long -Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng do thiếu hụt khối lượng đất tận dụng tại Gói thầu số 10-XL thuộc dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - QL45.

Theo Bộ Xây dựng, việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Đối với nội dung nêu tại văn bản số 4341/BQLDATL-MSQL45, trường hợp do sai khác về địa chất dẫn đến phải điều chỉnh khối lượng đất tận dụng để đắp nền đường (bổ sung khối lượng đất đắp và vận chuyển đất không phù hợp đổ đi), thì Ban Quản lý dự án Thăng Long căn cứ vào nội dung hợp đồng, thực tế thi công để thương thảo, xem xét điều chỉnh, bổ sung hợp đồng đảm bảo không trùng lặp chi phí, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 37 và Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, làm cơ sở thanh toán, quyết toán hợp đồng theo quy định.

Trường hợp phải điều chỉnh thiết kế xây dựng do thay đổi địa chất, thì thiết kế xây dựng điều chỉnh (bao gồm cả dự toán xây dựng công trình điều chỉnh) phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 Luật Xây dựng và Điều 39 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình phải được thực hiện trước khi điều chỉnh, bổ sung hợp đồng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5235/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)