Hướng dẫn xác định khối lượng vật liệu được điều chỉnh giá đối với hợp đồng có giá trị tạm ứng vượt mức tạm ứng tối thiểu

Thứ sáu, 20/10/2023 17:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4748/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Nam Đô về việc xác định khối lượng vật liệu được điều chỉnh giá đối với hợp đồng có giá trị tạm ứng vượt mức tạm ứng tối thiểu.

Theo đó, việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Theo nội dung văn bản số 40/NĐ-QLĐT, hợp đồng ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu là hợp đồng đơn giá điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Kể từ thời điểm tạm ứng, phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu không được điều chỉnh giá theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Việc xác định giá trị phần hợp đồng không được điều chỉnh giá (phần giá trị vật liệu chính như nêu tại văn bản số 40/NĐ-QLĐT hay tất cả các yếu tố chi phí cấu thành lên giá hợp đồng) theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng và phải phù hợp với nội dung, tính chất công việc của hợp đồng, tiến độ thực hiện, đảm bảo nguyên tắc không làm phương hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của các bên theo quy định tại khoản 3 Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4748/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)