Hướng dẫn quy định về thu hồi đất hai bên đường khi thực hiện các dự án xây dựng mới đường giao thông trong đô thị

Thứ sáu, 20/10/2023 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4739/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng hướng dẫn quy định về thu hồi đất hai bên đường khi thực hiện các dự án xây dựng mới đường giao thông trong đô thị theo đề nghị tại văn bản số 2132/UBND-XD ngày 09/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Theo đó, căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, tại văn bản số 3514/BXD-QHKT ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện các quy định pháp luật về việc chuẩn bị quỹ đất để phát triển đô thị theo quy hoạch (khoản 4 Điều 62) và việc lập quy hoạch để cải tạo, chỉnh trang đô thị; phát triển khu đô thị mới và trục đường mới trong đô thị (khoản 3 Điều 31). Trước đó, theo đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng tại văn bản số 1872/SXD-QHXD ngày 12/10/2020, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 5745/BXD-QHKT ngày 30/11/2020 hướng dẫn thực hiện các  dự án phát triển các tuyến đường giao thông trong đô thị theo quy hoạch được duyệt.

Việc thu hồi đất hai bên đường khi thực hiện các dự án xây dựng mới đường giao thông trong đô thị cần thực hiện theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị; đồng thời, bảo đảm quy định về điều kiện, trường hợp thu hồi đất theo pháp luật về đất đai, phù hợp trình tự thủ tục quy định tại pháp luật về đầu tư và các pháp luật khác liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4739/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)