Hướng dẫn áp dụng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương

Thứ hai, 09/10/2023 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4500/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý đường sắt đô thị - UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc cơ sở pháp lý cho việc điều chỉnh cơ cấu khoản mục chi phí tổng mức đầu tư xây dựng của dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương (sau đây gọi tắt là Dự án).

1. Việc chuyển tiếp áp dụng các quy định pháp luật cho dự án phải căn cứ vào các quy định chuyển tiếp của các văn bản quy phạm pháp luật theo từng thời kỳ để thực hiện.

Đối với pháp luật quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương, Bộ Xây dựng đã có ý kiến tại văn bản số 4088/BXD-KTXD ngày 21/8/2020 .

2. Đề nghị Ban Quản lý đường sắt đô thị - UBND thành phố Hồ Chí Minh rà soát quá trình thực hiện Dự án, pháp luật quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho Dự án để xem xét, điều chỉnh/trình điều chỉnh tổng mức đầu tư theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp điều chỉnh dự án theo quy định tại Luật Xây dựng. Ban Quản lý đường sắt đô thị - UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức điều chỉnh, báo cáo Người quyết định đầu tư quyết định việc phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4500/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)