Hướng dẫn xác định chi phí theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD

Thứ sáu, 13/10/2023 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4617/BXD-KTXD gửi  Công ty xây lắp Mỏ -TKV về việc hướng dẫn xác định chi phí theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD.

Theo quy định tại Mục 3.1.3. Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì định mức chi phí cho một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế thuộc chi phí gián tiếp đối với các công tác xây dựng trong hầm giao thông, hầm thủy điện, hầm lò (6,5%) không bao gồm chi phí đầu tư ban đầu.

Chi phí đầu tư ban đầu gồm các chi phí: xây dựng; mua sắm, lắp đặt thiết bị và các chi phí cần thiết khác được xác định theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4617/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)