Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang thực hiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Thứ sáu, 13/10/2023 16:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2541/SXD-QLN&TTBĐS ngày 06/9/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang đề nghị hướng dẫn việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4604/BXD-QLN có ý kiến như sau:

Hiện nay, việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo quy định tại Luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (đã được sửa đổi bổ sung tại các Nghị định số 30/2019/NĐ-CP, Nghị định số 30/2021/NĐ-CP và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ).

Do đó, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang nghiên cứu, đối chiếu trường hợp cụ thể của địa phương với quy định của pháp luật về nhà ở để giải quyết theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4604/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)