Hướng dẫn về hợp đồng trọn gói

Thứ năm, 28/09/2023 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 238/CV-BQL ngày 23/6/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Tuyên Quang xin ý kiến vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 4323/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

Theo nội dung văn bản số 238/CV-BQL, hợp đồng ký kết giữa các bên là hợp đồng trọn gói. Tuy nhiên, nội dung văn bản chưa nêu rõ thông tin (như nguồn vốn đầu tư xây dựng sử dụng cho dự án, thời điểm ký kết hợp đồng) nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở xác định pháp luật áp dụng cho hợp đồng để hướng dẫn cụ thể. Trường hợp hợp đồng trọn gói nêu tại văn bản số 238/CV-BQL thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, thì:

Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15, khoản 5 Điều 19, điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng đã ký kết trong trường hợp Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ phạm vi nội dung công việc, các yêu cầu của hợp đồng đã ký. Trường hợp hồ sơ hợp đồng có yêu cầu cụ thể về cự ly vận chuyển hoặc có quy định về việc điều chỉnh cự ly vận chuyển thì chủ đầu tư căn cứ các quy định trong hồ sơ hợp đồng đã ký để điều chỉnh hợp đồng cho phù hợp.

Việc xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4323/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)