Hướng dẫn xác định chi phí vận chuyển vật liệu, cấu kiện xây dựng

Thứ tư, 12/07/2023 14:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/7/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 2996/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn về việc thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng liên quan đến định mức vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng.

Theo quy định tại mục 1.2.1.2 Phụ lục IV Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã hướng dẫn xác định giá vật liệu đến hiện trường công trình. Trong đó, chi phí vận chuyển đến công trình xác định trên cơ sở phương án vận chuyển (cự ly, cấp đường vận chuyển, loại, tải trọng phương tiện vận chuyển) phù hợp với tiến độ thi công xây dựng, và cước vận chuyển, định mức vận chuyển, giá dịch vụ vận chuyển.

Đối với định mức vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng đã được Bộ Xây dựng ban hành tại Chương XII Phụ lục II Thông tư số 12/2021/TT-BXD là căn cứ để xác định giá xây dựng công trình, làm cơ sở để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trường hợp định mức vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng được ban hành trong hệ thống định mức chưa phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức xây dựng định mức theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP hoặc tổ chức xác định, công bố cước vận chuyển, giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa theo thẩm quyền.

Việc tổ chức xác định, công bố cước vận chuyển, giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa khác thực hiện theo quy định của Luật giá và các văn bản hướng dẫn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2996/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)