Hướng dẫn nội dung liên quan đến chi phí giám sát môi trường trong quá trình thi công xây dựng

Thứ năm, 18/05/2023 16:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/5/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1951/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến chi phí giám sát môi trường trong quá trình thi công xây dựng.

Nội dung thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình được quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Theo đó, việc giám sát thi công xây dựng không gồm nội dung giám sát thực hiện các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường.

Theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí giám sát thi công xây dựng được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31, chi phí quan trắc và giám sát môi trường trong quá trình thi công xây dựng được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 31 của Nghị định này. Chi phí giám sát thi công xây dựng được xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu riêng đối với việc giám sát môi trường trong quá trình thi công xây dựng, thì chi phí này được xác định bằng dự toán phù hợp với nội dung công việc cần thực hiện theo hướng dẫn tại mục II Phụ lục VI Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1951/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)