Tiêu chí quy hoạch để xem xét, đánh giá công nhận huyện nông thôn mới và xã nông thôn mới

Thứ năm, 18/05/2023 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/5/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1956/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng Vĩnh Long về việc xem xét sử dụng quy hoạch phân khu đô thị cho quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn để được công nhận đạt tiêu chí quy hoạch đối với xã nông thôn kiểu mẫu.

Căn cứ khoản 2 Điều 31 Mục 4 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn quy định 2. Đảm bảo thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới cấp xã, cấp huyện có liên quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các huyện thuộc quy hoạch chung đô thị đối với thành phố trực thuộc Trung ương đã được phê duyệt và các xã thuộc quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt thì được xác định đã đảm bảo tiêu chí quy hoạch để xem xét, đánh giá công nhận huyện nông thôn mới và xã nông thôn mới.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1956/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)