Về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Thứ hai, 14/11/2022 18:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5153/BXD-QLN gửi Viện đào tạo và hợp tác giáo dục – Chi nhánh Công ty cổ phần đào tạo và phát triển kinh tế về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Tại điểm đ khoản 1 Điều 75 của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 175 của Luật Nhà ở 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) không quy định Bộ Xây dựng có trách nhiệm công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Do đó, kể từ ngày 01/01/2021 Bộ Xây dựng không xem xét, công nhận đơn vị đủ điều kiện đào tạo kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, cơ sở đào tạo tự chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan trong việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư cho các đối tượng có nhu cầu.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5153-BXD-QLN_14112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5153/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)