Hướng dẫn về điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công tại công trình Khách sạn Dân tộc số 349 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Thứ tư, 14/09/2022 16:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4111/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành hướng dẫn về thẩm quyền điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công tại công trình Khách sạn Dân tộc số 349 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Hồ sơ thiết kế xây dựng được lập căn cứ theo phương án kiến trúc được Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội chấp thuận tại Văn bản số 7052/QHKT-TMB-PAKT (KHTH) ngày 15/11/2018. Chủ đầu tư cần liên hệ với Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội để được có ý kiến về các điều chỉnh phương án kiến trúc công trình; đồng thời Chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế điều chỉnh tới cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy và chữa cháy để được cho ý kiến về nội dung thiết kế điều chỉnh.

Trường hợp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ý kiến khác dẫn đến dự án thuộc đối tượng phải thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, đề nghị Chủ đầu tư bổ sung các văn bản pháp lý về biện pháp xử lý của cơ quan chức năng (nếu có), lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, trình thẩm định lại khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật về xây dựng hiện hành.

Trường hợp nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án điều chỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều này.

Đề nghị Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan căn cứ các nội dung nêu trên, tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4111-BXD-HDXD_14092022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4111/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)