Hướng dẫn thủ tục ủy quyền thanh toán giữa các thành viên liên danh đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn đầu tư công

Thứ ba, 09/08/2022 17:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3071/BXD-KTXD gửi Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang (viết tắt là Ban QLDA) hướng dẫn thủ tục ủy quyền thanh toán giữa các thành viên liên danh đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn đầu tư công.

Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Đối với nhà thầu liên danh nêu tại văn bản số 1037/BQLDA-TCKT, việc thanh toán cho từng thành viên trong liên danh tương ứng khối lượng thực tế hoàn thành được nghiện thu của từng thành viên thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Việc thanh toán cho thành viên đứng đầu liên danh theo thỏa thuận liên danh nhà thầu đã ký, phù hợp với hồ sơ hợp đồng và pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3071-BXD-KTXD_09082022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3071/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)