Hướng dẫn nội dung liên quan đến điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thứ ba, 02/08/2022 16:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2925/BXD-KTXD gửi  Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Quốc tế Việt Nam hướng dẫn nội dung liên quan đến điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

1. Tổ chức tư vấn tham gia hoạt động quản lý chi phí đầu tư xây dựng (đối với các công việc nêu tại khoản 1 Điều 72 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) phải đáp ứng các điều kiện về năng lực theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. Phạm vi hoạt động của tổ chức tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Cá nhân chủ trì thực hiện các công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải có chứng chỉ định giá xây dựng theo quy định. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng được chủ trì thực hiện các công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 72 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. Điều kiện năng lực của cá nhân hoạt động định giá xây dựng được quy định tại Điều 148, Điều 149 Luật Xây dựng và Điều 66, khoản 5 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

2. Đối chiếu với các quy định tại mục 1 nêu trên, Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Quốc tế Việt Nam rà soát nội dung các công việc tư vấn nêu tại mục 2 văn bản số 2110/2022/CV-VIDC để xác định các công việc đó có là công việc tư vấn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng hay không.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2925-BXD-KTXD_02082022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2925/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)