Hướng dẫn xác định định mức chi phí chung trong dự toán chi phí xây dựng

Thứ ba, 02/08/2022 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2921/BXD-KTXD gửi Sở Tài chính thành phố Hà Nội hướng dẫn xác định định mức chi phí chung trong dự toán chi phí xây dựng đối với dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Xém huyện Thường Tín theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo đó, mục 1.1.2 Điều 7 Thông tư số 04/2010/TT-BXD quy định: Chi phí chung trong dự toán chi phí xây dựng được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp hoặc bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí nhân công trong dự toán theo quy định đối với từng loại công trình hướng dẫn tại Bảng 3.8 Phụ lục số 3 của Thông tư này. Đối với dự toán chi phí xây dựng công trình thủy lợi được xác định theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD, định mức chi phí chung được xác định bằng tỷ lệ (%) trên chi phí trực tiếp. Trường hợp đào, đắp đất công trình thủy lợi được thực hiện bằng thủ công thì định mức chi phí chung được xác định bằng tỷ lệ (%) trên chi phí nhân công. Do văn bản số 5453/STC-TCĐT không có tài liệu, hồ sơ chi tiết kèm theo (thiết kế, dự toán xây dựng của công trình, gói thầu,…) nên Bộ Xây dựng không đủ căn cứ để hướng dẫn cụ thể nội dung trên.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sự dự thầu và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2921-BXD-KTXD_02082022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2921/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)