Hướng dẫn Bảo tàng Hà Nội trong việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng mặt bằng ngoài nhà - Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội

Thứ tư, 27/07/2022 18:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2859/BXD-QHKT gửi Bảo tàng Hà Nội về việc đánh giá, hướng dẫn Bảo tàng Hà Nội trong việc xin chấp thuận điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng mặt bằng ngoài nhà - Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội .

Công trình Bảo tàng Hà Nội được xây dựng trong Khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia thuộc phạm vi Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc toàn bộ khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia do Bộ Xây dựng ban hành tại Quyết định số 25/QĐ-BXD ngày 09/01/2013. Căn cứ Điều 5 của Quy chế: “Việc cải tạo xây dựng, bổ sung hạng mục công trình phải báo cáo Bộ Xây dựng”.

Ngày 12/6/2018, Bảo tàng Hà Nội có Văn bản số 198/CV-BTHN gửi Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Tổng mặt bằng ngoài nhà - Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội (gửi kèm theo hồ sơ bản vẽ), trong đó, Bảo tàng Hà Nội đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng mặt bằng với việc mở cổng phụ, bổ sung nhà đón tiếp khách tham quan kết hợp khu vệ sinh ngầm, bổ sung hệ thống chiếu sáng, sân vườn, cây xanh, giao thông nội bộ, khu trưng bày ngoài trời nhằm hoàn thiện không gian cảnh quan, công năng sử dụng đáp ứng yêu cầu thực tế vận hành khai thác công trình.

Trả lời Văn bản số 198/CV-BTHN ngày 12/6/2018 của Bảo tàng Hà Nội, Bộ Xây dựng đã có ý kiến tại Văn bản số 33/BXD-QHKT ngày 24/7/2018, theo đó, Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc với đề xuất mở cổng phụ của Bảo tàng Hà Nội, đồng thời lưu ý về kiến trúc các hạng mục bổ sung phải phù hợp với kiến trúc công trình chính Bảo tàng; không ảnh hưởng tới tầm nhìn cũng như phá vỡ không gian, kiến trúc cảnh quan chung trong khuôn viên và khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia; việc đầu tư xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu về kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông khu vực và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Bộ Xây dựng không thực hiện đóng dấu bản vẽ gửi kèm Văn bản số 198/CV-BTHN ngày 12/6/2018 của Bảo tàng Hà Nội. Bảo tàng Hà Nội căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Tổng mặt bằng ngoài nhà - Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội tại Văn bản số 33/BXD-QHKT ngày 24/7/2018 để triển khai thực hiện theo quy định.

Trường hợp trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật của Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội cần có đánh giá sự phù hợp của các thông số kỹ thuật, hạng mục công trình trên bản vẽ tổng mặt bằng liên quan đến Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc toàn bộ khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Cơ quan thẩm định thực hiện lấy ý kiến của Bộ Xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2859-BXD-QHKT_27072022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2859/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)