Hướng dẫn việc miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng

Thứ ba, 19/07/2022 16:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/7/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 2648/BXD-QLN gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định hướng dẫn việc miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

Quyết định số 118/TTg có quy định hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng khi được nhà nước giao đất làm nhà ở, không quy định về việc hỗ trợ người có công với cách mạng khi nhà nước thực hiện thu hồi đất và giao đất tái định cư. Do đó, đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường (là cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất) để được hướng dẫn, đảm bảo đúng quy định đối với trường hợp của ông Trần Hoàng.

Ngày 16/6/2021, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2242/BXD-QLN gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định về việc miễn giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 118/TTg. Theo đó, đã có hướng dẫn về giá đất như nội dung Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định đề nghị hướng dẫn tại văn bản 1418/SLĐTBXH-NCC.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2648-BXD-QLN_18072022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2648/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)